Sociale Veiligheid


Iedereen moet veilig kunnen sporten en werken op een sportclub.
De gebeurtenissen medio 2022 vragen van sportverenigingen dat zij expliciet en actief de Sociale Veiligheid aandacht geven.

De Weesper Schaakclub heeft zich aangesloten bij het Sportakkoord Amsterdam en Sportakkoord Weesp.
Onderdeel daarvan is het bieden van een sociaal veilige omgeving voor alle leden en voor alle deelnemers aan de activiteiten van die de WSC organiseert.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare personen, zoals minderjarigen.

Beleidsuitgangspunten

De Weesper Schaakclub (WSC) vind een sociaal veilige omgeving van groot belang en heeft de onderstaande beleidsuitgangspunten geformuleerd.
  • De WSC spreekt zich expliciet uit over Sociale Veiligheid.
  • De WSC publiceert het beleid en acties op deze site en houdt deze actueel.
  • De WSC hanteert een zerotolerance beleid.
    Bij meldingen is de betreffende persoon per direct niet meer actief binnen de jeugdafdeling.
    Bij correctheid van de melding volgt royement van het WSC lidmaatschap.
  • De WSC informeert ouders van jeugdleden expliciet over het beleid in de welkomstmail.
  • Jeugdleiders én ouders die de jeugdleiders ondersteunen hebben een VOG.
  • De WSC houdt een registratie bij van de VOG houders binnen de WSC.
  • Jeugdleiders én ouders die de jeugdleiders ondersteunen hebben de Gedragscode Sociale Veiligheid van de Gemeente Amsterdam (amsterdam.nl/sport) ondertekend. 
    Zie Gedragscode Trainers.
  • De WSC heeft een vertrouwenscontact persoon:
	     Michiel Harmsen 
 	     email: ruurdtjemichiel@chello.nl
 	     telefoon: 06 1070 3342
         Michiel is senior lid van de WSC en géén lid van bestuur en/of kader. Hiermee is zijn onafhankelijkheid gegarandeerd.
    Ook is Lisette Bavelaar vertrouwenscontactpersoon voor o.a. de WSC
    Lisette is maatschappelijk werker bij Versa Welzijn te Weesp 
    telefoon: 06 8226 8771
    Lisette is niet verbonden aan de WSC en dus helemaal onafhankelijk.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan gaan om verschillende vormen; zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook agressie, machtsmisbruik of andere vormen van intimidatie.
Mocht er ondanks al onze maatregelen toch een situatie van ongewenst gedrag worden ervaren, dan kijken wij niet weg.
Wij willen elk signaal de aandacht geven en roepen op deze te melden of te bespreken met de vertrouwenscontactpersoon.
Deze zal luisteren, meedenken en discreet adviseren over de juiste vervolgstap.

Melding

Melding maken kan bij de WSC vertrouwenscontactpersoon (zie hierboven);
bij vertrouwenscontactpersoon Lisette Bavelaar (zie hierboven);
die van de KNSB Sportbond e-mail: Vertrouwens Contactpersoon Schaakbond;
of via het Centrum Veilige Sport Nederland 
Meer informatie vind u op: Vertrouwenspunt Sport? .
	
©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub