Contacten

Weesper Schaakclub
Opgericht 7 november 1923 p/a Keulsevaartstraat 449  1382 BX  Weesp
KvK 40516118
Clublokaal Het Lichthuis Waagplein 10  1381 XP  Weesp
☎ bel een bestuurslid
Clubavond dinsdagavond Jeugd 18.45 – 19.45 uur
Senioren 19.45 – 23.30 uur
Homepage www.weesperschaakclub.nl
Redactie Peter Wijnand Aertjanssenstraat 28  1382 EE  Weesp
☎ 0294 – 777794
mail2pw@upcmail.nl
Bestuur
Voorzitter Michel Weenink Blauwschildershof 14  1383 DT  Weesp
☎ 06 – 2939 6027
weenink@hotmail.com
Penningmeester
&
Vice voorzitter
André Ottenhoff Leghornstraat 2  1109 BW  Amsterdam-Driemond
06 – 2036 8188
otwit@xs4all.nl
Secretaris
&
Wedstrijdleider
Peter Wijnand Aertjanssenstraat 28  1382 EE  Weesp
☎ 0294 – 777794
mail2pw@upcmail.nl
Jeugdafdeling
Algemeen aanspreekpunt Bertus Vossepoel Dr. Kuyperlaan 27  1381 CT  Weesp
☎ 0294 – 411609
bvossepoel@hetnet.nl
Ereleden
Per 13-9-1966 W. Scheermeijer † mede-oprichter WSC
Per 7-11-1973 H.J. Muntinga † mede-oprichter WSC / oud-voorzitter
Per 8-11-1988 M.C.F. Ottenhoff † meer dan 30 jaar bestuurslid
Per 28-4-2015 B. Vossepoel diverse functies tijdens 30 jaar lid
Contributie
Aspiranten / Junioren tot en met 17 jaar €   60,-- per jaar
Senioren vanaf 18 jaar € 100,-- per jaar
Donateurs minimale bijdrage €   25,-- per jaar
De contributie dient per jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Beëindiging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft contributie tot het einde van het contributiejaar (1 juli – 30 juni) verschuldigd.
Alle betalingen t.n.v. Weesper Schaakclub te Weesp - NL67 RABO 0157086178
Afmelden
Jeugd tot dinsdagavond
17.00 uur
bij Bertus Vossepoel ☎ 0294 – 411609
Senioren tot maandagavond
20.00 uur
bij Klaas Siewertsen
ksiewertsen@planet.nl
Bgg Bertus Vossepoel
☎ 0294 – 416547

☎ 0294 – 411609

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub