Terug naar vorige pagina Naar vorig verslag
  Naar volgend verslag

WSC - EsPion 4

Gespeeld op 15-10-2019


1z Peter Wijnand  1926  ˝ - ˝  1w Marcel Kusse  1601	
2w André Ottenhoff 1447  ˝ - ˝  2z Cor Bergveld  1465	
3z Klaas Siewertsen 1389  ˝ - ˝  3w Rob Schalekamp 1439
4w Hans Frielink  1322  1 - 0  4z Tom Kooij   1377
             ———————	
           WSC 2˝ - 1˝ EsPion 4
	
21.25, bord 4w, 1-0 -> 1-0

De opening verliep voor Hans aldus: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Ld7 6.Le3 Db6 7.Dc2? de dame staat slecht op de c-lijn, straks verschijnt er een toren op c8 en moet zij alsnog verhuizen cxd4? Tc8 8.cxd4 Pge7 9.Ld3?? dit geeft zwart de kans om een pion te winnen bij een goede stelling, beter 9.Pc3 Tc8 10.Dd2 met gelijke stand Pf5?? Pb4 10.De2 Pxd3 11.Dxd3 Dxb2 10.Lxf5. Zwart gaf daarna met zijn 14e zet pardoes de belangrijke pion d5 weg, zodat wit volstrekt gewonnen kwam te staan.

27.Pxf7? dit levert een pion op en is voldoende voor de uiteindelijke winst, maar wit staat al zo goed dat hij voor meer moet gaan: 27.Pxg6! fxg6 Tg8 28.Pe7 La4 29.Dxb6 axb6 30.Lxd6+ Ka7 31.b3 28.De6 Lc7 29.d6 met doorslaande aanval Lxf7 28.Dxb6 axb6 29.Lxd6+ Ka7 30.Td2?? probeert passief de d-pion te verdedigen en zelfs dat lukt niet eens: 30.Tc7! Lxd5 31.f7 Lxf7 31.Txf7 Td8 31.Le7 Txd5 32.Txd5 Lxd5 33.b3 h5 34.f4

34… b5? in dit eindspel is elk tempo belangrijk, de koning moet zo snel mogelijk naar de koningsvleugel: Kb8 35.Kf2 Kc7 36.Ke3 Kd7 37.Kd4 Lc6 38.Ke5 b5 39.Lc5 Ke8 40.Ke6 Ld7+ en wit komt er niet doorheen 35.Kf2 Kb8? h4! om 36.Kg3 te verhinderen, bijv. 36.Ke3 Kb6 37.Kd4 Kc6 38.Ke5 Lf7 en weer schiet wit niet op 36.Ke3?? 36.Kg3 is de meest directe route naar g6 en zwart kan daar niets tegen doen: Kc8 37.Kh4 Kd7 38.Kg5 Lf7 39.Kh6 Ke8 40.Kg7, op een gegeven moment moet de zwarte loper spelen waarna pion g6 valt.

36… Kc8?? we hebben al gezien dat Kc7 37.Kd4 Kc6 38.Ke5 Lf7 39.Lb4 Kd7 40.Ld6 Kc6 niets oplevert voor wit 37.Kd4 Lc6? dit staat gelijk aan opgeven, maar de partij was met correct spel al niet meer te redden, hoewel zwart het zeker had moeten proberen: Lf7 38.Kc5 Kc7 39.Kxb5 Le6 40.Lb4 Lf7 41.Lc3 Le6 42.Le5+ Kc8 43.Kb6 Lf7 44.g3 Le6 45.Lc7 Lf7, deze stelling kan wit min of meer afdwingen, maar hoe nu verder? Zie volgende diagram 38.f7 1-0 Analysediagram

46.a4! Lxb3 47.a5 Lc4 48.a6! de loper mag de diagonaal a2-g8 toch niet verlaten bxa6 49.Kc6 de bedoeling van de beide pionoffers: de a-pion gaat nergens heen en de witte koning kan nu ongehinderd naar de koningsvleugel om zijn f-pion te ondersteunen en daarna alle zwarte pionnen op te eten.

22.45, bord 2w, ˝-˝ -> 1˝-˝

André staat hier ietsje beter en heeft nog een zware partij voor de boeg 31… Ld7?? dit geeft om onverklaarbare redenen twee pionnen cadeau en had zwart de partij moeten kosten 32.Txh6+ Kg7 33.Td6?! blijkbaar wil hij de pion op d5 niet Le6 gelukkig maakt het voor de waardering van de stelling weinig uit (+4 i.p.v. +5) en staat wit nog steeds gewonnen.

Het vechten tegen een overmacht aan pionnen heeft zwart een hoop tijd gekost en hij had minder dan 8 minuten op de klok, wit een half uur meer en 2 pluspionnen. Toch is de winstgang niet eenvoudig met ongelijksoortige lopers.

58.Kb6?? 58.Lc3! om de zwarte koning van d6 te verdrijven vanaf b4 Lc2 59.c6+ Kd6 60.Kb6 Lf3 61.Lb4+ Ke6 62.Kc5 ontheft de loper van zijn taak Lf3 63.Lc3 Le4 64.b4 pas nu is het goed axb3 65.a4 en zwart kan niet meer verhinderen dat één van beide vrijpionnen promoveert Kc8?? de koning stond perfect op d7: Lf3 59.Kb5 Lc6+ 60.Kc4 Ke6 61.b4 axb3 62.Kxb3 Kd5 63.Kb4 Ld7 64.a4 Lg4 65.Le2 en wit komt niet verder 59.b4! axb3 60.a4?? dit geeft de partij weg, noodzakelijk was de blokkadezet 60.Lb2 bijv. Kd7 61.c6+ Kd6 62.c7 Lg4 63.Kb7 b2 61.Lxb2 Lxa4 62.Lf6 Lc2 ½-½

Zowel Hans als André hadden te maken met hetzelfde probleem nl. hoe moet ik een pion laten promoveren als mijn tegenstander een ongelijksoortige loper heeft? Dit bleek achteraf zeer leerzame eindspelen op te leveren!

22.55, bord 3z, ˝-˝ -> 2-1

Klaas heeft op de vorige zet zijn paard op a7 misplaatst 18… Kf8?? geeft Ld6 wat ruimte, echter niet genoeg, beter is het verhinderen van 19.c5 met b6 19.c5 Le7 20.a4? zo’n stelling vraagt om krachtdadig handelen: 20.d6 cxd6 21.Lxb7 Tb8 22.c6! en zwart moet z’n paard offeren om c7 te verhinderen Pc8? Lf6 21.Tac1 Te8 22.d6 Pc6 23.b4! cxd6 (Pxb4 24.Lxb7 Tab8 25.c6) 24.b5 axb5 25.axb5 en wit staat erg goed 21.d6 cxd6 22.Lxb7 Tb8 23.Lxa6?! weer is 23.c6 wat beter: Te8 24.b4 d5 25.Txd5 Lxb4 26.Tad1 met een gewonnen stelling

45.Ta1? het enige winstplan voor wit is om de zwarte koning niet te laten ontsnappen uit zijn gouden kooitje en intussen zijn eigen koning en pionnen naar voren te dirigeren Kb4 46.Txa5 Kxa5 nu staat het zwart vrij om ongehinderd naar zijn koningsvleugel te vluchten om daar een vesting te bouwen, na de 67e zet werd de vrede getekend.

23.05, bord 1z, ˝-˝ -> 2˝-1˝

Aangezien Peter al jaren verslag doet van zijn partijen (en die van zijn teamgenoten) wordt het voor zijn tegenstanders steeds makkelijker om zich op hem voor te bereiden: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 de Ponziani, de laatste keer dat dit tegen me gespeeld werd was in 2014, toen verdedigde ik me met d5 Pf6 4.d4 Pxe4 dxe4 is ook een mogelijkheid 5.d5 Lc5! op deze zet ben ik wel trots omdat ik daarmee een correct stukoffer speelde zonder de theorie te kennen 6.dxc6 Lxf2+ 7.Ke2 bxc6? maar dan moet je ook de correcte volgzetten spelen: Lb6 8.Dd5 ik was bang voor die zet omdat ze zowel Dxe4 en Dxe5+ als cxb7 dreigt Pf2 9.cxb7 Lxb7 10.Dxb7 Pxh1 en zwart heeft net genoeg compensatie 8.Da4 f5 9.Pbd2

9… Pxd2?? daar heeft zwart geen tijd voor: 0-0 10.Pxe4 fxe4 11.Dxe4 d5 12.Dxe5 Tf5 13.Dxf5 Lxf5 14.Kxf2 en wit staat wat beter 10.Lxd2 Lc5 noodzakelijk vanwege de Lg5 dreiging 11.Dc4? na 11.Pxe5 staat wit volstrekt gewonnen omdat De7 niets uithaalt  12.Te1! Ld6 13.Kd1 Lxe5 14.Lf4 0-0 15.Txe5 d6 zwart heeft nog maar 26 minuten op de teller staan en wit wel 68 minuten, dus je zou zeggen dat het een fluitje van een cent zou moeten zijn om het volle punt te scoren, maar vanaf nu begon wit hard na te denken 12.Lg5 Dd7 13.Pxe5 dxe5 14.Dxc5 Dd6

23.gxf4?? hier heeft zwart nog steeds 9 minuten en wit heeft bijna gelijkgetrokken met 11 minuten, misschien dat hij daardoor te snel gezet heeft Txf4 natuurlijk niet exf4?? 24.Ld4+ en mat 24.Le3 Txc4 25.Taf1 Kg7 26.Lg5? 26.b3 Te4 27.Tf2 g3 28.Tg2 Tg4 29.Th3 h5 30.Thxg3 maar zwart blijft beter staanTe4 27.Tf6 La6 hier bood ik remise aan vanwege de volgende redenen:
1) dat gaf ons de zege
2) ik had nog maar 6 minuten over
3) zwart kan zijn 2 pionnen terugwin-nen en ik was me niet zeker hoe sterk mijn aanval was

Peter Wijnand
 
©2012 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub