Terug naar vorige pagina Naar vorig verslag
  Naar volgend verslag

WSC 1 - Chaturanga 1

Gespeeld op 23-03-2010

           
1z Hans Wijnand 1963
1 - 0
Jasper Boonstra 1891
2w Dave van der Kist 1619
1 - 0
Jelle Wierstra 1572
3z Wim van Spengen  
1 - 0
Max Bakkers 1562
4w Dick Spel 1794
1 - 0
Jan Steevens  
5z Peter Wijnand 1906
1 - 0
Pjotr van Nie 1671
6w Hakim Zoubaa  
0 - 1
Rudy van Hal  
7z Harry Boom 1635
0 - 1
Tobias Arnoldussen  
8w Ruud Willemsen 1525
0 - 1
Auke van Nie 1676
     
-------
   
   
WSC 1
5 - 3
Chaturanga 1
 


In de beslissende fase van de bondscompetitie aangeland moest Weesp op 23 maart aantreden tegen het eerste achttal van Chaturanga. Alhoewel WSC 1 bovenaan stond in zijn poule zit een ongeluk in een klein hoekje en er moest deze avond wel gewonnen worden. Anders zou de terugkeer naar de eerste klasse SGA in gevaar kunnen komen. Tegen andere ploegen had Chaturanga al een redelijk aantal aantal wedstrijdpunten bij elkaar gesprokkeld. Opletten dus. Achteraf viel de uitslag niet tegen, maar het was zeker geen walkover en over geluk hadden we deze keer nu eens niet te klagen.

De tegenstander van de met zwart aan het eerste bord spelende Hans zag zich genoodzaakt na vijftien zetten al op te geven. De witspeler viel driest aan op de koningsvleugel maar overzag daarbij stukverlies in het centrum. Valt dit nu onder de categorie geluk of wordt zoiets toch ook een beetje afgedwongen door de voorbeeldige openingsvoorbereiding en solide partijopzet van Hans in een variant waar hij alles van af weet? In ieder geval een vroeg punt voor de WSC.

Niet zo heel veel later kon ook de tegenstander van Dave opgeven. Er zit een instructief kantje aan deze partij: 1.e4 d6  De witspeler stelt zich na zo'n zet mentaal in op de bestrijding van de Pirc verdediging, een stugge, maar goed te spelen opening die overigens niet helemaal zonder gevaar is voor zwart, maar een kenner komt er op onderbondsniveau wel mee weg. Dus 2.d4 Maar het loopt allemaal anders. Zwart speelt opeens e5 in plaats van het gebruikelijke Pf6 of misschien ook wel g6. Hij speelt nu met verwisseling van zetten de Philidor-verdediging. Was dit nu de bedoeling? We zullen zien. Zo'n kans laat Dave als groot kenner van de open spelen niet voorbijgaan en hij speelt à tempo 3. Pf3 Pd7? Dit is nu zo'n zet waaraan je ziet dat zwart niet vertrouwd is met de Philidor. Beter is 3...Pf6 om de wirwar aan tactische varianten na de volgende zet van wit te vermijden. 4.Lc4! En daarmee zitten we dan in zo'n mijnenveld waarin de tactisch begaafde Dave goed de weg weet. Meteen gaat zwart in de fout. Le7? De enig speelbare zet om deze stelling overeind te houden is c6, maar ook dan staat zwart bloot aan een gevaarlijk wit initiatief.

5.dxe5 Ja, zo gaat dat. Pxe5 Gedwongen, want op 5...dxe5 volgt 6.Dd5! Er volgde nu 6.Pxe5 dxe5  7.Dh5 g6  8.Dxe5 Pf6  9.Lh6 Tg8
Als je even naar deze stelling kijkt, dan weet je het al: zwart staat glad verloren. Twaalf zetten en nog enkele tactische finesses later gaf zwart op. Hij was regelrecht vanuit de opening overspeeld. Tussenstand 2-0 voor Weesp

Aan het derde bord liep Wim met zwart tegen een witte raaf onder de schaak-openingen op. Zijn tegenstander speelde 1.b4!?. Voor de tweede keer in zijn actieve schaakleven geconfronteerd met de Sokolsky of "Oerang Oetan" moest Wim wel even graven in zijn geheugen naar de juiste response. Gelukkig was er nog wat blijven hangen van de sterkste bestrijdingsmethode: e5  2.Lb2 Lxb4  3.Lxe5 Pf6  4.c4 Pc6  5.Lb2 0-0  6.e3 Te8  7.Pf3 d5  8.cxd5 Pxd5
De bedoeling van de door zwart gevolgde methode is om zich geen zorgen te maken over zijn centrum pionnen, maar te profiteren van een snelle ontwik-keling van stukken in combinatie met de open lijnen in het centrum. Overigens is dit nog allemaal theorie. Wit vervolgde nu met 9.a3 Hier begon het grote nadenken. Waar moet zwart de loper naar toe spelen? Een goede  en objectief gezien misschien ook wel sterkste voortzetting is 9...Ld6. Maar zwart blijft dan wel in het openingsboek van wit zitten. Principiëler is de terugtocht naar a5, omdat de penning van de d-pion dan lastig blijft voor wit. Het grote nadeel van La5 is dat de zwarte loper geen rol meer kan spelen bij de verdediging van de zwarte koningsvleugel. Wim waagt het erop en speelt La5 Er volgde 10.Lb5 Deze relatief goede zet dwong de zwartspeler tot lang nadenken. 10...Lg4 is een optie, maar als wit dan op c6 neemt, zit hij voorgoed met een verzwakte pionnenstructuur opgescheept. Na een half uur nagedacht te hebben, speelde zwart daarom Ld7 Thuis vond de computer deze zet in een halve seconde! 11.Db3!? Ogenschijnlijk, maar niet noodzakelijk, een goede zet. Wit valt het zwarte paard op d5 aan, maar misschien was de korte rochade wel zo veilig geweest. Zwart had hier al drie kwartier meer tijd gebruikt dan zijn tegen-stander en speelde eigenlijk zonder lang na te denken Lg4 Waarop 12.Pe5 volgde. De voordelen van deze voor de hand liggende zet lijken evident. De zwarte loper op g4 wordt aangevallen en wit dreigt twee keer op c6 te slaan met geruïneerde zwarte stelling.
Dit lijkt de kritieke stand vanuit de opening. Wat moet zwart doen? Wel, zwart moet niet vergeten dat hij beter ontwikkeld staat, de witte koning nog in het centrum rond hangt en de witte d-pion nog steeds door de loper op a5 gepend staat. Daarom Txe5!! Een sterke zet, wel een beetje uit nood geboren, maar het idee is goed. Wit antwoordt 13.Lxc6! In principe een goede reactie. Zwart had hier nog maar twintig minuten bedenktijd over. Veel tijd om na te denken is er niet meer en zwart, zonder alle geheimen van de stelling te kunnen door- gronden, speelt hier bxc6? 
Veel beter was de probleemzet Th5! geweest, zoals de computer later aan zou geven. Op 14.0-0 volgt dan Dh4!, op 14.Lxd5 Txd5, op 14.Da4 Pf6 en op 14.Lb5 Dh4 15.Lc4 Le6  16.Pc3 Pxe3! Zwart staat dan in alle gevallen op zijn minst iets beter. 14.Lxe5 Tb8  Het laatste zwarte stuk wordt gemobiliseerd 15.Dc2 Misschien is 15.Dc4 sterker Dg5! Zwart streeft complicaties na bij volle zwarte ontwikkeling en een witte koning die nog steeds in het centrum staat. 16.Lc3. Na de partij suggereerde mijn  tegenstander 16.Lg3 maar dan komt Pxe3. De beste zet is echter waarschijnlijk 16.f4, een zet die tot gecompliceerd spel leidt maar wel met gelijke kansen. Nu komt Lf5! waarna wit in alle varianten verloren gaat. Zwart had hier nog slechts tien minuten bedenktijd over. Er volgde nog 17.e4 Dxg2  18.Tf1 Lh3  19.Dd3 Pf4  20.Dc4 Td8  21.Ld4 Txd4!  22.Da6 Pd3+  23.Ke2 Dxf1+ Wit gaf op. Het derde punt was veilig gesteld voor de WSC.

Aan het vierde bord speelde Dick met wit een rustige partij die hij bekwaam tot winst voerde. Dick heeft een ijzersterk openingsrepertoire en je kunt hem niet makkelijk verrassen in de beginfase van de partij. Zoals altijd bouwde hij zijn partij solide maar tegelijkertijd actief op. Na een serie zwakke zetten van zijn tegenstander tussen de 10de en de 15de zet en een gezonde reactie daarop van wit in het centrum, raakte zwart een stuk kwijt. Wit overhaastte zich niet, maar bouwde zijn voordeel langzaam uit. Toen de tijd aan beide kanten een beetje begon te nijpen, bestond zijn tegenstander het om in verloren stelling remise aan te bieden, maar Dick weigerde resoluut en voerde de partij in luttele zetten tot winst. Een belangrijk vierde punt voor de WSC.

Aan het vijfde bord speelde Peter met zwart een actief systeem tegen de Engelse opening die zijn tegenstander hem voorschotelde. Wit was er niet van onder de indruk en met wat hulp van zwart kwam het tot een klein initiatief voor wit. Peter ging daarom maar op avontuur uit, waarna het handgemeen zich verscherpte. We pakken de draad op na de 24ste zet van zwart.
Wit speelde 25.Lc1! en heeft nu een vrijwel gewonnen stelling. Peter, in een laatste overlevingspoging, vlecht een simpele dreiging tegen de witte koning in de stelling Dh6 en zie 26.Lxe3? weg is al dat mooie witte voordeel. Wit had 26.Lg2 moeten spelen. De stelling is nu bij benadering weer gelijk. Dxh3+  27.Kg1 Dg3+ 28.Lg2 Dxe3+ 29.Df2 Pe2+ 30.Kh2 De5+ 31.Kh3 na deze schermut-selingen staat wit weer een fractie beter. Peter speelt Ld8 om de zwarte loper te activeren. Nu had wit met 32.gxf5 het initiatief kunnen behou- den. Hij speelt echter 32.Dxf5??? en ziet daarbij mat in één over het hoofd Dg3+ mat.
Een niet erg verdiende overwinning, maar zonder geluk vaart niemand wel. Weesp had om 23.00 uur in deze wedstrijd vijf punten vergaard en daarmee formeel gewonnen. Maar wat gebeurde er aan de laatste drie borden?

Hakim speelde aan bord zes met wit een Italiaanse partij waar de tegen-stander in eerste instantie wat slap op reageerde. 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 d6!? Dit is een speelbare zet, maar zwart veroordeelt zichzelf tot langdurige passiviteit. 4.d4 Lg4 5.dxe5 Pxe5 6.Le2 Lxf3 7.Lxf3 Pxf3 8.Dxf3 Pf6 9.0-0 Met licht voordeel voor wit. Het voordeel zit hem vooral in het grotere ruimtebeslag van wit. Le7 10.Pc3 c6 11.Td1 Dc7 12.Lf4 0-0 13.Te1 Het planloze heen en weer spelen van de toren heeft wit onnodig tijd gekost. Zwart bereikt weer gelijk spel door de volgende handige paardmanoeuvre. Pd7! 14.Dg3 Pe5! 15.Tad1 Tad8 en zwart heeft volkomen gelijk spel bereikt. De volgende vijf zetten in de partij, met fouten over en weer, brengen een kritieke stelling op het bord. 16.Lh6 beter Le3 Pg6 17.Lg5 f6? een onnodige verzwakking 18.Le3 Db8 19.h4?  Eveneens een onnodige verzwakking. Wits aanvalskansen op de koningsvleugel zijn illusoir. Beter is 19.Dg4 om te profiteren van de verzwakte witte velden in het zwarte kamp. f5 20.exf5 Pxh4? Dit geeft wit goede kansen op voordeel, mits hij nu de goede zet doet. Aangewezen is 21.Ld4 met voordeel.
Hakim speelt echter 21.Lg5?? Deze zet brengt wit in het nadeel  Pxf5 22.Dg4 Lxg5  23.Dxg5 d5! 24.Te2 Td6! Zwart heeft een vrijwel gewonnen stelling bereikt. 25.Tde1? Wit denkt nog steeds dat hij kan aanvallen, maar het is zwart die alle touwtjes in handen heeft. Tg6  26.Dd2? Gezien het vervolg een weinig gelukkig veld voor de witte dame. Ph4!  27.Te3 Pxg2? beter is 27...Txg2  met mat in vijf. 28.Tg3 Txg3  29.fxg3 Pxe1? Dxg3 30.Dxe1 De8? 31.Dd2 Df7 32.Kg2? Df3+ 33.Kh3 Tf5. Wit geeft op.

Harry speelde met zwart een wat ongelukkige partij. Dat ongeluk riep hij gedeeltelijk over zichzelf af door zich vanuit de opening weinig actief op te stellen. Rond de twintigste zet stond Harry al min of meer verloren. Maar een mindere of  zelfs verloren stelling brengt het beste in Harry boven. Hij kromt dan de rug en vecht voor wat hij waard is. Omdat de tegenstander in het vervolg soms wat mindere zetten deed en Harry daar soms goede zetten tegenover stelde, bleef zijn nadeel tussen de 20ste en de 35ste zet beperkt, ja wist zelfs bijna gelijk spel te bereiken. In het resterende paardeindspel raakte hij echter de draad weer kwijt en een onvermijdelijke nederlaag was het gevolg. Harry troostte zich na afloop met de gedachte dat hij in voorgaande wedstrijden toch de nodige puntjes had binnen gebracht. En op die gedachte valt weinig af te dingen.

Aan het achtste bord speelde Ruud met de witte stukken een naar eigen zeggen "slechte" partij. Ook hij stelde zich vanuit de opening weinig actief op en vergat kort daarop een pion op de damevleugel, welke door de tegenstander dankbaar werd geïncasseerd. Na een pionnenruil op dezelfde vleugel hield zwart daar een kolossale vrijpion over die in hoog tempo op het promotieveld afstoomde. Ruud vond dat het tijd werd om op te geven.  Deze partij is nu gewist uit het collectieve geheugen van de WSC.


Hakim, Harry en Ruud kunnen alle drie veel beter. Dat weten we uit ervaring, anders zouden ze niet zijn opgesteld. Maar deze avond kwam het er gewoon even niet uit. Volgende keer beter! Intussen hebben we vernomen dat onze naaste concurrent voor het kampioenschap in deze poule, de Volewijckers, hun wedstrijd in deze ronde ook hebben gewonnen. Met nog één wedstrijd te gaan, staan we nu dan wel met twee wedstrijdpunten voorsprong bovenaan, maar we hebben maar een half bordpunt meer, dus er mag in de laatste ronde absoluut niet verloren worden. Dat wordt nog een spannende wedstrijd.

Wim van Spengen

 

©2009 Weesper Schaak Club

Weesper Schaakclub